Keera lahti Keera kinni
 • Registreeruge DoDo kasutajaks

  Registreeruge DoDo kasutajaks

  Registreerimine võtab mõne hetke aega või logi sisse Facebook’i kaudu.

 • Lisage oma kuulutusi

  Lisage oma kuulutusi

  Pange välja oma tooteid või teenuseid ning suhelge teiste kasutajatega.

 • Teostage tehinguid

  Ostke, müüge või vahetage tasuta

  Saage teistelt kasutajatelt pakkumisi või pakkuge ise.

 • Teenus on täiesti tasuta

  Teenus on täiesti tasuta

  DoDo.ee on kasutajatele täiesti tasuta. Soovime teile häid tehinguid :) • Sorteerimine
 • Tehingu tüüp
 • Linn
 • Hind
 •  
 • Näitab 9 kuulutust 9-st
  Näita kuulutusi ühel lehel
  Sorteeri kuulutused
1
  • 0
  • 0
  • 6543
  31.12.2016
  30 Tallinn

  Suur poola-vene sõnaraamat, kirjastatud Varssavis. Papist kõva kaas, 856 lk.

  • 0
  • 0
  • 7554
  01.11.2016
  22.95 Tallinn

  Müüa raamat AXIS. Tehnikaentsüklopeedia. Tehnoloogia. Inseneriasjandus. Tööstus ja põllumajandus. Kaubandus. Elektroonika. Informaatika Ilmumisaasta: 2002 Lehekülgi: 472 Tehnikas, tehnoloogias ja insenerimõtte arengus väljendub inimkonna püüd otsida, katsetada ja täiustada töövahendeid ning -võtteid, et loodusjõude ja -ressursse võimalikult paremini oma vajaduste rahuldamiseks ära kasutada. Entsüklopeediast saab ülevaate tehnika ja inseneriasjanduse arenguloost, samuti tööstusest (kuidas toodetakse) ning kaubandusest (kuidas tooteid müüakse). Küllalt põhjalikult käsitletakse elektroonikat ja informaatikat, sest just nende areng toob ka edaspidi meie argiellu suuri muutusi. Tallinnas, Tabasalus, Murastes, Väänas, Vääna-Jõesuus, Keila-Joal võimalik saada raamat käest-kätte.

  • 0
  • 0
  • 16806
  05.09.2015
  82 Tallinn

  Различная справочная литература по ОХРАНЕ ТРУДА. Цена – 82, евро А. СБОРНИКИ, ПРАВИЛА 1. М.Г. Бейтуганов Г.Г.Орлов «Охрана труда при монтаже металлических и сборных железобетонных конструкций» Москва, Стройиздат, 1987 2,0 евро 2. Справочник «Охрана труда в торговле» Москва, Экономика, 1987 2,0 евро 3. «Справочник по охране труда в рыбной промышленности» Москва, Пищевая промышленность, 1978 3,0 евро 4. «Справочник по охране труда и технике безопасности в химической промышленности. Правила и инструкции по работе с оборудованием и механизмами и по обращению с вредными веществами» Москва, Химия, 1971 3,0 евро 5. А.С.Цапко «Охрана труда на судах и предприятиях рыбной промышленности» Москва. Пищевая промышленность, 1979 2,0 евро 6. «Охрана труда и техника безопасности в торговле» Москва, Экономика, 1972 2,0 евро 7. «Охрана труда в судостроении» Ленинград, Судостроение, 1985 2,0 евро 8. «Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях розничной торговли» Приказ министерства торговли СССР от 20.12.1978 № 295 2,0 евро 9. «Охрана труда и противопожарная защита в торговле» Москва, Экономика, 1975 1,0 евро 10. И.И.Батищев «организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте» Москва, Транспорт, 1978 2,0 евро 11. Правила по технике безопасности и производственной санитарии для береговых рыбообрабатывающих предприятий» Часть 1 (разделы 1-8) Москва, 1981 2,0 евро 12. Правила по технике безопасности и производственной санитарии для береговых рыбообрабатывающих предприятий» Часть 2 (разделы 9-12, приложения) Москва, 1981 2,0 евро 13. Е.И.Курицкий «Техника безопасности на заводах электротехнической промышленности» Москва, Госэнергоиздат, 1973 2,0 евро 14. Л.Я.Клутс М.С.Фураев В.С.Якшин «Техника безопасности в строительстве» Москва, Стройздат, 1972 2,0 евро 15. «Правила технической эксплуатации котельных жилищно-коммунального хозяйства» Москва, Стройздат, 1973 1,0 евро 16. «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов» Москва, Машиностроение, 1964 1,0 евро 17, «правила пользования газом в народном хозяйстве» Москва, Недра, 1988 1,0 евро 18. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов» завод строительных материалов «Мяннику» Таллинн, 1970 1,0 евро 19. «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» Москва, Металлургия, 1973 1,0 евро 20. Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей» Москва, Энергия, 1973 1,0 евро 21. «Правила техники безопасности на фреоновых холодильных установках» Москва, 1971 1,0 евро 22, Требования безопасности к конструкции и расположению технологического оборудования рыбной промышленности ЗЕЬ-15-001-76» Калининград, 1977 0,5 23. «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» Москва, Недра, 1972 1,0 евро 24. «Правила техники безопасности и производственной санитарии на плодоовощных предприятиях» Приказ министерства торговли СССР от 30.12.1977 №272 Москва, 1978 1,0 евро 25. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Москва, недра, 1970 1,0 евро Б. ИНСТРУКЦИИ 1. «Сборник типовых инструкций по охране труда» Москва, Недра, 1978 5,0 евро 2. «Инструкция по охране труда для стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные краны и КММ и завода» Москва, 1968 0,5 евро 3. «Инструкция для персонала котельных (типовая) Москва, недра, 1971 0,5 евро 4. «Типовые инструкции по технике безопасности для работающих на кузнечнохпрессовом оборудовании. Сборник №» Ленинград, Транспорт, 1974 0,5 евро 5. «типовые инструкции по технике безопасности для работников предприятий общественного питания» Приказ Министерства торговли СССР от 29.06.1979 №165 Москва, 1980 0,5 евро 6. Инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при хнанении, применении и утилизации легковоспламеняющихся, горючих жидкостей, щелочей. Кислот и других химических веществ» 1980 0,5 евро 7. Типовые инструкции по технике безопасности работников основных профессий предприятий торговли потребительской кооперации» 1983 2,0 евро 8 «Типовая инструкция для персонала котельных» Госгортехиздат, 1969 0,5 евро 9. «Типовая инструкция для электромеханика. Осуществляющего технический надзор за лифтами» Москва, Недра, 1973 0,5 евро 10.Типовые инструкции по технике безопасности при хранении, транспортировке и применении кислот, щелочей едких (растворов) и легко-воспламеняющихся жидкостей на предприятиях кондитерской промышленности» Таллинн, 1979 0,5 евро 11. Сборник инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Москва, Недра,1973 1,0 евро 12. Типовые инструкции по технике безопасности для работающих на металлорежущих станках. Сборник №1» Ленинград, Транспорт, 1973 0,5 евро 13. Типовая инструкция по технике безопасности при эксплуатации легких грузоподъемных механизмов на строительно-монтажных работах» Таллинн, трест «Оргстрой», 1967 0,5 евро 14. «Типовая инструкция для лифтеров, лифтеров-обходчиков, диспетчеров и проводников, обслуживающих лифты» Москва, Недра, 1973 0,5 евро 15. (На эстонском и русском) «Инструкция по технике безопасности для подсобных рабочих» Liha ja Piimatööstuse Mehaniseeritud Ehituskolonn, 1981 0,5 евро 16. (На эстонском и русском( «инструкция по технике безопасности для машиниста строительного подъемника» Liha ja Piimatööstuse Mehaniseeritud Ehituskolonn, 1986 0,5 евро 17. (на эстонском и русском) «Инструкция по технике безопасности для машиниста автомобильного крана» 0,5 евро 18. «Tropija ohutu töötamise juhend» KKV TOOTMISTEHNOLOOGILISE KOMPLEKTEERIMISE ETTEVÕTE 0,5 евро 19. Наглядная инструкция по охране труда водителя электропогрузчика Таллинн 1985 0,5 евро 20. «Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах» Ленинград, транспорт, 1985 1,0 евро 21. «Дополнение к инструкции по санитарной обработке технологического оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах. Утверждено 15.02.1984» Ленинград, 1988 0,5 евро 22. «Санитарные правила для береговых рыбообрабатывающих предприятий» Москва, 1983 0,5 евро 23. « Санитарные правила сбора, удаления и захоронения радиоактивных отходов» Таллинн, 1965 0,5 евро 24. «Методическое руководство по организации и обучению основам гигиены и техники безопасности работников пищеблоков судов минрыбхоза СССР» Ленинград, Транспорт, 1987 0,5 евро В. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 1. (на эстонском и русском) «Типовые правила пожарной безопасности для предприятий торговли, баз и складов Эстонской ССР» Таллинн, 1961 0,5 евро 2. Б.И.Шпиков А.В.Вишневскй П.М.Кузьмин «Пожарная безопасность на предприятиях рыбной промышленности» Москва, Пищевая промышленность, 1977 1,0 евро 3. «Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на ремонтируемых и строящихся судах на судоремонтных предприятиях Минрыбхоза СССР. ППЩЗ-84 З-008-164.001» 1985 1,0 евро 4. «Инструкция по пожарной безопасности административного здания» Москва, 1983 0,5 евро Г. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ 1. Ю.Хинт « Расследование и учет несчастных случаев на производстве» Таллин, 1975 1,0 евро 2. «Вынужденная рабочая поза и профилактика заболеваний на производстве» Москва, 1988 1,0 евро 3. «ESMAABI- Käsitamat» o.5 евро 4. «Трудовые отношения. Гигиена и безопасность труда. Образцы и комментарии» TEN´- TEAM 1,0 евро 5. (на эстонском и русском) «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве» Эстония, 1983 ,5 евро Д. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 1. «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» Энергоатомиздат, 1987 0,5 евро 2.«Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах» Москва, Энергия, 1973 1,0 евро 3. «Электробезопасность на производстве» Москва, 1988 0,5 евро 4. «Правила технической эксплуатации электроустановок и потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (дополнение)« Днепропетровск, Проминь, 1972 0,5 евро Е.СПРАВОЧНИКИ 1. «Справочник по технике безопасности и производственной санитарии» т.2 1962 (Литейное, кузнечное и термическое производство - Мартеновское и прокатное производство - Машины, приводы – Холодная обраотка металлов – Обработка дерева – Строительно-монтажные работы – Смолы, клей, химические веества, окрасочные работы и работы по металлопокрытиям, лаборатории) 3,0 евро 2.«Справочник по технике безопасности и производственной санитарии» т.4 1963 (Заводской транспорт, погрузо-разгрузочные работы – Электроустановки промышленных предприятий – Дополнения) 3,0 евро 3. « Справочник по охране труда» т.2 1974 (Освещение промышленных предприятий – Электробезопасность на промышленных предприятиях – Компрессоры, воздухопроводы и газопроводы – Сосуды и трубопроводы, работающие под давлением – Грузоподъемные машины механизмы и оборудование. Требования безопасности при эксплуатации – Транспорт на промышленных предприятиях. Погрузочно-разгрузочные работы – дополнение к т.1) 3,0 евро 4. « Справочник по охране труда» т.3 1975 (Литейное производство – Обработка металлов, металлопокрытия и окрасочные работы – Сварка, резка и пайка металлов – Металлопокрытия и окрасочные работы – Деревообработка в машиностроении – Газовое хозяйство – Сильнодействующие ядовитые вещества) 3,0 евро 5. « Справочник по охране труда» т.4 1975 (Охрана труда в судостроении. Основные правила и положения – Охрана труда при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений, электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот – Ограничение шума и вибрации – Организация работы по охране труда на предприятии – Индивидуальные средства защиты от производственных факторов – Положение о бесплатной выдаче молока на работах с вредными условиями труда – Профилактика профессиональных заболеваний) 3,0 евро 6. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Киев, техника, 1971 0,5 евро 7. «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений» Профиздат, 1968 1,0 евро

  • 0
  • 0
  • 23627
  05.04.2015
  3 Tallinn

  Välja antud 1965. Raamatus 507 lk.

  • 0
  • 0
  • 23680
  05.04.2015
  5 Tallinn

  Välja antud 1966.Raamatus 442 lk.

  • 0
  • 0
  • 23519
  05.04.2015
  5 Tallinn

  Välja antud 1986. Raamatus 686 lk.

  • 0
  • 0
  • 23953
  05.04.2015
  5 Tallinn

  Välja antud 1979. Raamatus 527 lk.

  • 0
  • 0
  • 23868
  05.04.2015
  10 Tallinn

  Välja antud 1970, 1047 lk.

  • 0
  • 0
  • 24286
  28.01.2015
  50 Tartu

  On nii uuemad kui ka pàris vanad entsüklopeedjad

1/1